มังงะตอนใหม่ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Spy X Family

 • Chapter 6030 วินาที ก่อนหน้า
 • Chapter 5924 ชั่วโมง ก่อนหน้า
 • Chapter 581 สัปดาห์ ก่อนหน้า

Updater

Steel-Eating Player

 • Chapter 82 นาที ก่อนหน้า
 • Chapter 71 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 62 สัปดาห์ ก่อนหน้า

Osaka Madam, Koukyuu-hi ni Naru!

 • Chapter 84 นาที ก่อนหน้า
 • Chapter 724 ชั่วโมง ก่อนหน้า
 • Chapter 62 วัน ก่อนหน้า

God of Blackfield

Kaiju No.8 ไคจูหมายเลข 8

 • Chapter 946 นาที ก่อนหน้า
 • Chapter 932 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 921 เดือน ก่อนหน้า

Cultivating Immortality Requires a Rich Woman

 • Chapter 1398 นาที ก่อนหน้า
 • Chapter 1381 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 1372 สัปดาห์ ก่อนหน้า

Global Ghost Control: There Are Hundreds of Millions of Ghosts in My Body

Magic Emperor

Necromancer King of The Scourge

I Became a Renowned Family’s Sword Prodigy

 • Chapter 7713 นาที ก่อนหน้า
 • Chapter 764 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 751 เดือน ก่อนหน้า

I’m Not That Kind of Talent

 • Chapter 5214 นาที ก่อนหน้า
 • Chapter 511 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 502 สัปดาห์ ก่อนหน้า

Samurai in Another World

 • Chapter 1115 นาที ก่อนหน้า
 • Chapter 103 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 92 เดือน ก่อนหน้า

The Newbie Is Too Strong

 • Chapter 7616 นาที ก่อนหน้า
 • Chapter 757 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 742 สัปดาห์ ก่อนหน้า

Wudao du Zun

Innocent Age

 • Chapter 2917 นาที ก่อนหน้า
 • Chapter 282 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 271 เดือน ก่อนหน้า

Kentei Gakuin no Magan Kenja

 • Chapter 1618 นาที ก่อนหน้า
 • Chapter 152 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 142 สัปดาห์ ก่อนหน้า

Secret Ejaculation Of The Rich

 • Chapter 3619 นาที ก่อนหน้า
 • Chapter 3520 นาที ก่อนหน้า
 • Chapter 341 เดือน ก่อนหน้า

Climbing the Tower that Even the Regressor Couldn’t

Overpowered Healer

 • Chapter 2322 นาที ก่อนหน้า
 • Chapter 224 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 211 เดือน ก่อนหน้า