มังงะตอนใหม่ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Reincarnated as the Evil Maid

 • Chapter 12 วัน ก่อนหน้า

The Counts Youngest Son is A Player

 • Chapter 92 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 82 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 72 วัน ก่อนหน้า

Seducing Mother

 • Chapter 322 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 311 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 301 สัปดาห์ ก่อนหน้า

My House of Horrors

 • Chapter 362 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 352 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 341 สัปดาห์ ก่อนหน้า

I’m Really Not A Demon Lord

 • Chapter 92 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 82 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 74 วัน ก่อนหน้า

Martial Peak

My Dragon System

 • Chapter 472 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 461 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 452 สัปดาห์ ก่อนหน้า

The Lazy Prince Becomes A Genius

 • Chapter 1012 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 1001 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 992 สัปดาห์ ก่อนหน้า

Reaper of the Drifting Moon

 • Chapter 642 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 631 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 622 สัปดาห์ ก่อนหน้า

Watashi no Arika

 • Chapter 382 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 371 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 362 สัปดาห์ ก่อนหน้า

Necromancer’s Evolutionary Traits

 • Chapter 392 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 381 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 372 สัปดาห์ ก่อนหน้า

The Lady’s Dark Secret

 • Chapter 372 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 361 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 352 สัปดาห์ ก่อนหน้า

The Lazy Swordmaster

Nano Machine

 • Chapter 1822 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 1811 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 1802 สัปดาห์ ก่อนหน้า

Necromancer Academy’s Genius Summoner

 • Chapter 552 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 546 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 531 สัปดาห์ ก่อนหน้า

Ranker’s Return (Remake)

 • Chapter 1202 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 1191 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 1182 สัปดาห์ ก่อนหน้า

Bought By The Demon Lord Before The Ending

 • Chapter 482 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 472 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 463 สัปดาห์ ก่อนหน้า

Level Up With the Gods

 • Chapter 972 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 963 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 951 เดือน ก่อนหน้า

Quest supremacy

 • Chapter 1142 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 1131 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 1121 สัปดาห์ ก่อนหน้า

I Became the Beastman’s Wife

 • Chapter 292 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 281 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 272 สัปดาห์ ก่อนหน้า