มังงะตอนใหม่ล่าสุด

ดูทั้งหมด

King of Violence

 • Chapter 14 วัน ก่อนหน้า

I am the Fated Villain

Overlord of Insects

 • Chapter 84 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 72 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 62 สัปดาห์ ก่อนหน้า

The Knight King Who Returned With a God

 • Chapter 624 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 612 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 602 สัปดาห์ ก่อนหน้า

Quest supremacy

 • Chapter 1384 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 1371 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 1361 สัปดาห์ ก่อนหน้า

Bullying Is Too Good At Martial

 • Chapter 574 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 562 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 552 สัปดาห์ ก่อนหน้า

Meshinuma

 • Chapter 64 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 51 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 41 สัปดาห์ ก่อนหน้า

Fairway no Koe wo Kikasete

 • Chapter 294 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 282 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 272 สัปดาห์ ก่อนหน้า

I Became the Childhood Friend of the Middle Boss

 • Chapter 54 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 42 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 32 สัปดาห์ ก่อนหน้า

Goxuewen Female Supporting Role She Quit

The Heavenly Demon Destroys the Lich King’s Murim

Resurrection of spiritual energy: evolve from carp to dragon!

 • Chapter 54 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 42 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 33 สัปดาห์ ก่อนหน้า

I am Unbeatable

 • Chapter 94 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 82 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 72 สัปดาห์ ก่อนหน้า

The Indomitable Martial King

 • Chapter 164 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 152 สัปดาห์ ก่อนหน้า
 • Chapter 142 สัปดาห์ ก่อนหน้า

Forged Immortal

 • Chapter 44 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 31 เดือน ก่อนหน้า
 • Chapter 21 เดือน ก่อนหน้า

Boruto -Two Blue Vortex-

 • Chapter 104 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 91 เดือน ก่อนหน้า
 • Chapter 81 เดือน ก่อนหน้า

Mijuku na Futari de Gozaimasu ga

Return of the Genius Player

 • Chapter 74 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 64 วัน ก่อนหน้า
 • Chapter 54 วัน ก่อนหน้า

Damn Demonic Swords