The Terminally Ill Young Master of the Baek Clan
Bookmark
6.2
Status Ongoing
Type Manhwa

The Terminally Ill Young Master of the Baek Clan

Alternative Titles Baek Clan's Terminally Ill Young Master, 백씨세가 시한부 공자

Synopsis The Terminally Ill Young Master of the Baek Clan

Baek Yigang เป็นบุตรชายของตระกูล Baek ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดตระกูลที่ยิ่งใหญ่ของ Zhongyuan ด้วยความทุกข์ทรมานจาก Taiyin Qi Blockage เขาถูกสาปด้วยอายุขัยที่สั้นลงและไม่สามารถรวบรวมพลังงานภายในได้ เขาใช้เวลาที่เหลือในบ้านอย่างสงบสุขเมื่อถูกกลุ่มคนสวมหน้ากากซุ่มโจมตี ในระหว่างการซุ่มโจมตีเขาได้สูญเสียคนรับใช้ซึ่งเป็นเหมือนน้องสาวของเขาไป เมื่อถูกผู้โจมตีไล่ล่า Baek Yigang จึงหลบหนีผ่านเส้นทางใต้ดินลับ เมื่อเขาเจอเส้นทางที่ถูกกีดขวาง เขาก็ตัดสินใจว่าอย่างน้อยเขาจะตายในการต่อสู้และหยิบดาบขึ้นสนิมที่ติดอยู่บนพื้นขึ้นมา…

Released 2023
Author Bido [Add, ]Danbak [Add, ]
Artist Gwajang [Add, ]
Serialization Naver Webtoon (Naver)Naver Series (Naver)
Posted By
Posted On
Updated On
Keywords: อ่าน the terminally ill young master of the baek clan, the terminally ill young master of the baek clan ไทย, the terminally ill young master of the baek clan แปลไทย, ดาวน์โหลด the terminally ill young master of the baek clan แปลไทย, อ่าน the terminally ill young master of the baek clan ออนไลน์

ความคิดเห็น